1. Polska 52 loty
2. Grecja 10 lotów
3. Portugalia 6 lotów
4. Ukraina 6 lotów
5. Gruzja 4 loty
6. Włochy 4 loty
7. Armenia 2 loty
8. Austria 2 loty
9. Chorwacja 2 loty
10. Cypr 2 loty
11. Czarnogóra 2 loty
12. Estonia 2 loty
13. Hiszpania 2 loty
14. Litwa 2 loty
15. Mołdawia 2 loty
16. Niemcy 2 loty
17. Szwajcaria 2 loty
18. Węgry 2 loty
19. Łotwa 2 loty